@gzl_mmn

مامان غزل @gzl_mmn

جشن قران  کلاس اولی ها
غزل جون همراه بقیه همکلاسی هاش.
@gzl_mmn

جشن قران کلاس اولی ها غزل جون همراه بقیه همکلاسی هاش.

شعر خورشید خندان درهفته نامه نامه عصرانقلابی ۲۷شهریور ماه۱۳۹۸چاپ شده،اززحمات آقای مقدم وآقای اقبال برای چاپ تشکرمی نمایم.
@gzl_mmn

شعر خورشید خندان درهفته نامه نامه عصرانقلابی ۲۷شهریور ماه۱۳۹۸چاپ شده،اززحمات آقای مقدم وآقای اقبال برای چاپ تشکرمی نمایم.

هدیه کلاس اولی غزل خانومی
زندایی فاطمه زحمت کشیدند واسه غزل جان گرفتند وسید امیرحسین کتاب املای سبز آورده برای تمرین کردن املا😍
@gzl_mmn

هدیه کلاس اولی غزل خانومی زندایی فاطمه زحمت کشیدند واسه غزل جان گرفتند وسید امیرحسین کتاب املای سبز آورده برای تمرین کردن املا😍

هدیه اولین روز مدرسه
زندایی مریم برای غزل جون زحمت کشیدند دفتر،مداد،جوراب گربه ای خریده،شکلاتش البته زودتر خورد،غزل جون میگه زندایی مگه چاقم که عکس این پسره با لپ چاق گرفتی،😄😃😄
@gzl_mmn

هدیه اولین روز مدرسه زندایی مریم برای غزل جون زحمت کشیدند دفتر،مداد،جوراب گربه ای خریده،شکلاتش البته زودتر خورد،غزل جون میگه زندایی مگه چاقم که عکس این پسره با لپ چاق گرفتی،😄😃😄

امروز یکی ازبهترین روزهای زندگیمه،غزل خانومی بزرگ شده کلاس اول میره،جشن شکوفه ها بود،از ساعت ۶:۴۵صبح بیدارشده پاشو مامان مدرسه ام دیر میشه.
مامان نرگس زحمت کشیدند براش قرآن ،اسفند دود کرد .
ساعت ۸:۳۰ دقیقه جشن در مدرسه شروع خانم ولایتی وکادر مدرسه خیلی زحمت کشیدند،
غزل جون میگفت برو مامان خونه مامان،من مدرسه میمونم،خیلی ذوق داره بچه ام☺🤗😊
امروز سر کلاس نقاشی کشیده میگه مامان نقاشی ام تموم نشده اخه.
@gzl_mmn

امروز یکی ازبهترین روزهای زندگیمه،غزل خانومی بزرگ شده کلاس اول میره،جشن شکوفه ها بود،از ساعت ۶:۴۵صبح بیدارشده پاشو مامان مدرسه ام دیر میشه. مامان نرگس زحمت کشیدند براش قرآن ،اسفند دود کرد . ساعت ۸:۳۰ دقیقه جشن در مدرسه شروع خانم ولایتی وکادر مدرسه خیلی زحمت کشیدند، غزل جون میگفت برو مامان خونه مامان،من مدرسه میمونم،خیلی ذوق داره بچه ام☺🤗😊 امروز سر کلاس نقاشی کشیده میگه مامان نقاشی ام تموم نشده اخه.

ایستگاه صلواتی
سید امیرحسین وغزل خانومی امروز زحمت کشیدندحدود۵ساعت تا ایستگاه صلواتی بزنند،
غزل خانومی میگفت حتما سطل اشغال بزاریم تا خیابون کثیف نشه،یه جا دیدم مردم لیوانها روی 
زمین ریختند چه کار زشتی، 
واقعا بچه ها عشق شون به امام حسین( ع) بی الایشه.
@gzl_mmn

ایستگاه صلواتی سید امیرحسین وغزل خانومی امروز زحمت کشیدندحدود۵ساعت تا ایستگاه صلواتی بزنند، غزل خانومی میگفت حتما سطل اشغال بزاریم تا خیابون کثیف نشه،یه جا دیدم مردم لیوانها روی زمین ریختند چه کار زشتی، واقعا بچه ها عشق شون به امام حسین( ع) بی الایشه.

رنگ امیزی نقاشی با محوریت عاشورا ،
جایزه یک فرفره بود،
@gzl_mmn

رنگ امیزی نقاشی با محوریت عاشورا ، جایزه یک فرفره بود،

امروز در فرهنگسرا غزل خانومی به همراه مادربزرگ خانم رضایی واساتید وشاعران گرانقدر
@gzl_mmn

امروز در فرهنگسرا غزل خانومی به همراه مادربزرگ خانم رضایی واساتید وشاعران گرانقدر

غزل خانومی امروز درفرهنگسرا 
درکنارآقای مقدم وشعر خورشید درخشان را خواند.
@gzl_mmn

غزل خانومی امروز درفرهنگسرا درکنارآقای مقدم وشعر خورشید درخشان را خواند.

ای کاش همه دست به دست هم بدهیم
وفرهنگ سازی کنیم ما ازامام حسین فقط نذری دادن وگریه کردن یادگرفتیم نه رهنمودها وراه ایشان را دنبال  نمی نماییم ،میتوان حسینی بود زینبی بود،وکمک بیشتر برای علم اموزی انجام دهیم علم با عمل صالح،وفرزندان این سرزمین حمایت کنیم.
@gzl_mmn

ای کاش همه دست به دست هم بدهیم وفرهنگ سازی کنیم ما ازامام حسین فقط نذری دادن وگریه کردن یادگرفتیم نه رهنمودها وراه ایشان را دنبال نمی نماییم ،میتوان حسینی بود زینبی بود،وکمک بیشتر برای علم اموزی انجام دهیم علم با عمل صالح،وفرزندان این سرزمین حمایت کنیم.

ترشی گردو
گردو تازه،هویج،خیار،نعنا، ریحان ،مرزه،خرفه،فلفل دلمه،پوست گردو (سبزرنگ وتازه) ،سرکه توت .
@gzl_mmn

ترشی گردو گردو تازه،هویج،خیار،نعنا، ریحان ،مرزه،خرفه،فلفل دلمه،پوست گردو (سبزرنگ وتازه) ،سرکه توت .

شعر از غزل خانومی جان جانان
@gzl_mmn

شعر از غزل خانومی جان جانان

پیتزا با خمیرنون بربری
@gzl_mmn

پیتزا با خمیرنون بربری

بازی چیدمان غزل خانومی وپدرجان
ایشون دیگه شیرازی به تمام معناست😄😃😁 اول بالشت ها اورد بعد بازی ،غزل خانومی میگه اخه واسه اینکه بابام دستش رو زمین نزاره درد بگیره وخودش هم همینطور🤩😍
@gzl_mmn

بازی چیدمان غزل خانومی وپدرجان ایشون دیگه شیرازی به تمام معناست😄😃😁 اول بالشت ها اورد بعد بازی ،غزل خانومی میگه اخه واسه اینکه بابام دستش رو زمین نزاره درد بگیره وخودش هم همینطور🤩😍

ترشی میوه باسرکه توت
@gzl_mmn

ترشی میوه باسرکه توت

سرکه طبیعی مامان نرگس
سرکه توت سیاه،سرکه سیب،سرکه توت قرمز (توت شاه توتی)
@gzl_mmn

سرکه طبیعی مامان نرگس سرکه توت سیاه،سرکه سیب،سرکه توت قرمز (توت شاه توتی)

نقاشی صورت غزل خانومی توسط خاله جون ،مامان جون،ابجی جون(فاطمه سادات )
@gzl_mmn

نقاشی صورت غزل خانومی توسط خاله جون ،مامان جون،ابجی جون(فاطمه سادات )

Next