@pxpan

Phoebe Pan @pxpan

http://instacanv.as/pxpan

2019 元宵节 手工汤圆
@pxpan

2019 元宵节 手工汤圆

The string ensemble wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!
@pxpan

The string ensemble wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

不知名的高山植被
@pxpan

不知名的高山植被

憩马碧草原,山远云共逸。
@pxpan

憩马碧草原,山远云共逸。

烟雨朦胧的蓝月谷
@pxpan

烟雨朦胧的蓝月谷

疏疏雾雨闭朝晴,不那浮云先自生。
传语洞灵休勒驾,而今逋客已归耕。
张坚 (宋)
@pxpan

疏疏雾雨闭朝晴,不那浮云先自生。 传语洞灵休勒驾,而今逋客已归耕。 张坚 (宋)

Under the sky of Tibetan highlands
@pxpan

Under the sky of Tibetan highlands

Next